Jeszcze niedawno na hasło jeden komputer w klasie większość z nas uśmiechała się z politowaniem. Cóż można zrobić posiadając jeden komputer na 30 uczniów. Teraz już wiemy, że możemy uczniom pokazać za pomocą Excela jak zmienia się wykres funkcji, stworzyć diagramy, można wykorzystać też różne programy matematyczne (jeśli szkołę stać na to, aby je kupić). Chciałabym zwrócić uwagę nauczycieli na możliwość wykorzystania programu PowerPoint. Tworząc własne prezentacje mamy możliwość konstruowania bardzo ciekawych lekcji, dostosowanych do możliwości danego zespołu klasowego. Owszem przygotowanie takich zajęć wymaga od nauczyciela sporo pracy, ale przygotowanie gry dydaktycznej, dramy itp. również.
Z pomocą prezentacji komputerowych prowadziłam różne lekcje. Wprowadzenie nowego pojęcia (zwłaszcza z geometrii) budzi o wiele większe zainteresowanie, gdy na ekranie pojawiają się w różny sposób kolorowe rysunki (często poprzedzone dźwiękiem), niż obserwowanie takich samych rysunków tworzonych na tablicy przez nauczyciela lub innych uczniów. Jeśli uczniowie samodzielnie sformułują definicję, to pochwała od nauczyciela nie wywołuje tak żywej reakcji jak potwierdzenie przez komputer poprawności sformułowania. Nawet "nudne" rozwiązywanie zadań tekstowych może być ciekawe, gdy do tekstu dołączona jest kolorowa ilustracja. Na ekranie może nagle urosnąć drzewo, przepłynąć ryba czy spaść śnieg. Wszystkie dodatkowe elementy wywołują u uczniów żywe reakcje. Czasami śmiech, zdziwienie albo zachwyt z poprawnego rozwiązania. Zawsze zaciekawiają i mobilizują dzieci do aktywnej pracy.

Chociaż zamieszczone poniżej prezentacje przeznaczone są głównie dla uczniów szkoły podstawowej niektóre z nich można również wykorzystać w gimnazjum.

Liczby i cyfry - powtórzenie Prezentacja podsumowująca dział liczby i cyfry.
Do pobrania prezentacja oraz karta pracy dla ucznia zawierająca zestaw zadań z prezentacji.
Działania pamięciowe Prezentacja zawiera treści dotyczące szkodliwości hałasu. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja prozdrowotna inspiracje – pomysły – materiały. Sympatyczna sowa ujawnia czasami dodatkowe informacje :-)
Do pobrania prezentacja, karty dla uczniów z dwoma zadaniami zawartymi w prezentacji oraz karta z pracą domową ucznia.
Działania pamięciowe - powtórzenie Prezentacja podsumowująca dział działania pamięciowe.
Do pobrania prezentacja oraz karta pracy dla ucznia zawierająca zestaw zadań z prezentacji.
Porównywanie liczb Prezentacja zawiera zadania dotyczące porównywania liczb naturalnych.
Do pobrania prezentacja oraz karta pracy dla ucznia zawierająca zestaw zadań z prezentacji.
Podzielność liczb - cecha podzielności przez 3 i 9 Na wcześniejszych lekcjach uczniowie poznali pojęcie dzielnika i wielokrotności liczby, liczby pierwszej i złożonej oraz cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10 i 4, 25, 100. Prezentacja zawiera przypomnienie tych wiadomości i umiejętności oraz wprowadzenie cechy podzielności przez 3 i 9.
Do pobrania prezentacja, scenariusz zajęć oraz praca domowa dla ucznia.
Podzielność liczb - zadania Prezentacja zawiera treści dotyczące ochrony przyrody. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna, inspiracje – pomysły – materiały. Uwaga pod hasłami ukryte są czasami dodatkowe informacje :-)
Do pobrania prezentacja, karty pracy dla uczniów z zadaniami oraz scenariusz zajęć.
Podzielność liczb - powtórzenie Prezentacja podsumowująca dział podzielność liczb.
Do pobrania prezentacja.
Porównywanie ułamków o tych samych licznikach lub mianownikach Prezentacja wspomaga wprowadzenie porównywania ułamków o tych samych mianownikach oraz porównywania ułamków o tych samych licznikach. Na podstawie wykonanych ćwiczeń uczniowie formułują odpowiednie wnioski, a następnie ćwiczą umiejętność porównywania ułamków. Prezentacja zawiera treści dotyczące zabezpieczania żywności. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja prozdrowotna inspiracje – pomysły – materiały. Uwaga sowa ukrywa dodatkowe informacje :-)
Do pobrania prezentacja oraz karta pracy z zadaniami dla ucznia.
Porównywanie ułamków o różnych licznikach i mianownikach Prezentacja wspomaga wprowadzenie porównywania ułamków o różnych licznikach i mianownikach. Na podstawie wykonanych ćwiczeń uczniowie formułują odpowiednie wnioski, a następnie ćwiczą umiejętność porównywania ułamków. Prezentacja zawiera treści dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały. Uwaga sowa ukrywa dodatkowe informacje :-)
Do pobrania prezentacja, scenariusz zajęć, karty z ułamkami do przypięcia na tablicy, karta pracy oraz praca domowa dla ucznia.
Ułamki zwykłe - zadania kl. 4 Prezentacja przeznaczona dla uczniów klasy IV. Zawiera zadania utrwalające pojęcie ułamka, porównywanie ułamków oraz dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.
Do pobrania prezentacja.
Ułamki zwykłe - zadania kl. 5 Prezentacja przeznaczona dla uczniów klasy V. Zawiera zadania tekstowe związane z ułamkami zwykłymi.
Do pobrania prezentacja.
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 100... Zadania utrwalające mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Prezentacja zawiera treści dotyczące konieczności oszczędzania wody. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały. Uwaga w prezentacji zawarty jest komentarz dźwiekowy.
Do pobrania prezentacja, scenariusz zajęć, karta pracy oraz praca domowa dla ucznia.
Zapisywanie ułamków w postaci dziesiętnej Zadania utrwalające zapisywanie ułamków w postaci dziesiętnej, wprowadzenie pojęcia rozwinięcia okresowego i okresu ułamka. Prezentacja zawiera treści związane z roślinami chronionymi. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały. Uwaga sowa ukrywa dodatkowe informacje :-)
Do pobrania prezentacja, karta pracy dla ucznia.
Zadania związane z obliczaniem procentów - 1 Zadania utrwalające umiejętności zamiany ułamka na procent, przedstawienia procentu w postaci ułamka oraz rozwiązywania zadań tekstowych. Prezentacja zawiera treści ekologiczne. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały.
Do pobrania prezentacja, karty pracy dla ucznia.
Zadania związane z obliczaniem procentów - 2 Zadania utrwalające umiejętności zamiany ułamka na procent, przedstawienia procentu w postaci ułamka oraz rozwiązywania zadań tekstowych. Prezentacja zawiera treści prozdrowotne. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja prozdrowotna inspiracje – pomysły – materiały oraz Rodzinnej Encyklopedii Zdrowia – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998.
Do pobrania prezentacja oraz karta pracy dla ucznia.
Średnia arytmetyczna Prezentacja przeznaczona dla uczniów klasy IV. Zawiera zadania utrwalające pojęcie średniej arytmetycznej. Uwaga tym razem sympatyczna sowa udziela dyskretnych podpowiedzi :-)
Do pobrania prezentacja.
Podstawowe figury geometryczne Prezentacja przeznaczona dla uczniów klasy IV. Zawiera wprowadzenie pojęcia figury oraz podstawowe informacje o prostych figurach.
Do pobrania prezentacja.
Łamana Prezentacja zawiera wprowadzenie pojęcia łamanej, jej długości oraz rodzajów łamanych.
Do pobrania prezentacja.
Kąty Prezentacja zawiera wprowadzenie pojęcia kata oraz rodzajów kątów. Uczniowie uczą się rozpoznawać rodzaje kątów określając je na podstawie rysunków oraz podanych miar.
Do pobrania prezentacja.
Pole prostokąta i kwadratu - zadania Zadania związane z obliczaniem pół prostokątów i kwadratów oraz jednostkami powierzchni. Prezentacja zawiera treści ekologiczne. Opracowana została na podstawie materiałów Wydawnictwa Dialog – Edukacja ekologiczna inspiracje – pomysły – materiały. Uwaga sowa ukrywa dodatkowe informacje :-)
Do pobrania prezentacja, scenariusz zajęć, karta pracy oraz praca domowa dla ucznia.
Pola figur Prezentacja zawiera wprowadzenie wzorów na pola figur płaskich oraz ćwiczenia w pisaniu wzorów przy różnych oznaczeniach literowych.
Do pobrania prezentacja.
Układ współrzędnych Prezentacja zawiera wprowadzenie pojęcia prostokątnego układu współrzędnych na płaszczyźnie, ćwiczenia w odczytywaniu współrzędnych punktów, rysowaniu zbiorów punktów, których współrzędne spełniają określone warunki oraz w odczytywaniu warunków, które spełniają współrzędne punktów należących do narysowanych zbiorów.
Do pobrania prezentacja.
Twierdzenie Pitagorasa Prezentacja zawiera informacje o Pitagorasie, powtórzenie wiadomości o trójkatach prostokątnych, wprowadzenie Twierdzenia Pitagorasa oraz ćwiczenia i zadania.
Do pobrania prezentacja.Copyright © Anna Gadomska 2010